Musikk ved gravferd

Vi kan hjelpe med å finne høveleg musikk til seremonier både i og utom kyrkja. Kyrkja stiller med organist. Ved andre seremonier, td Human-Etiske, må musikere skaffast.

Døme på salmer, sanger, musikk og eventuelle solistar kan fåast hos gravferdsbyrået.

Våre mest brukte solister:
Helge Haukås – trompet
Werner Bryn – cello
Gina Aspenes – sang
June Strønen – sang
Eirik Søfteland – sang og piano.