Priser

I Konkurransetilsynet ble det den 1. januar 1998 fastsatt en forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester, § 4. I denne er det satt opp priseksempel på en enkel seremoni.

Dette er ikke en fullstendig faktura kor alle poster som normalt påløper i forbindelse med en seremoni er med. Den er laget for at pårørende kan sammenligne mellom ulike gravferdstjenester og byråer.

Forskriften pålegger alle begravelsesbyråer å ha denne tilgjengelig for pårørende eller andre. Etter en samtale hos oss utarbeider vi, om ønskelig, et skriftlig prisoverslag med ønsket tjenester for seremonien.

Vi hjelper også med alle skjema som er nødvendige for å søke NAV si gravferd- og transportstønad om dette er aktuelt.

Priseksempel på en enkel seremoni
Her finner du full prisliste