Priser

I Konkurransetilsynet blei det den 1. januar 1998 fastsatt ei forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester, § 4. I denne er det sett opp priseksempel på ei enkel gravferd.

Dette er ikkje ein fullstendig faktura kor alle postar som normalt påløper i forbindelse med en gravferd er med. Den er laga for at pårørende kan samanlikne mellom ulike gravferdstenester.

Forskrifta pålegg alle gravferdsbyrå å ha denne tilgjengeleg for pårørande eller andre. Etter ein samtale hos oss utarbeider vi eit skriftleg prisdøme med ønska utstyr og tenester for gravferda.

Vi hjelper også med alle skjema som er naudsynte for å søkja NAV si gravferd- og transportstønad om dette er aktuelt.

Prisdøme på enkel gravferd

Her finn du full prisliste