Gravsted

Og ha et gravsted å gå til er for mange en viktig del av sorgprosessen. Et sted man kan finne ro, legge ned en blomst, tenne et lys og minnes.

Alle har rett til en fri grav i hjemstedskommunen sin. Man står fritt til å velge hvilken gravplass man ønsker innad i hjemkommunen sin.

Ulike typer gravsteder vi har i Os:

Enkeltgrav
er en grav med plass til en kiste. Den er fri for betaling i 20 år. Og etter fredningstiden på 20 år kan graven i de fleste tilfeller benyttes på nytt som kistegrav. Man kan når som helst benytte graven til urner.

Dobbelt gravsted
er en enkeltgrav med en reservert grav ved siden av. Da er det plass til to kister ved siden av hverandre. Merk at her vil gravsteinen bli stående ved den første graven. Også her er det mulig å sette ned urne. For den reserverte graven må det betales en festeavgift med en gang, den er pr.dags dato på kr 12.700 mens graven som brukes er en frigrav i 20 år.

Urnegrav
er en vanlig urnegrav, fri for betaling i de 20 årene etter at første urne er satt ned. I en urnegrav er det mulig å sette ned 4-6 urner.

Navnet minnelund
Navnet minnelund har vi på Kuventræ gravplass og på Nore Neset gravplass. Dette er kun for urner. Her er en felles sten der det blir satt opp en plate med avdødes navn og datoer. Her er muligheter for å tenne lys og å sette ned blomster. Ønsker man grav her må man betale en engangsavgift på kr 3.458, det inkluderer skilt og stell av området i 20år. Man kan også reservere plass til f.eks ektefelle, da vil navneplatene plasseres ved siden av hverandre. Det er gravplassforvaltningen som sørger for stellet på dette området.

Ønsker man å reservere mådet her også betales festeavgift,den er på kr 6.851 for 20 år.

Anonym grav
Det er også mulig å velge anonym grav. Da vil ikke de pårørende vite hvor graven er og det vil ikke vær mulig med gravminne.

Minnelund Kuventræ

Minnelund Nore Neset