Trygdeytelser

Båretransport
Som medlem i Folketrygden, og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 kilometer, vil Nav kunne dekke transportkostnadene til byrået utover en egenandel på kr 2.700 som dekkes av pårørende. (sats pr.01-01-23)

Behovsprøvd gravferdsstønad
Hvis avdøde har lite midler kan det søkes om gravferdsstønad. Her vil de legge til grunn formue, utbetaling av forsikringer og pensjon for å vurdere søknaden. Avdøde må ha vært medlem av folketrygden for å kunne søke. Er avdøde under 18 år gis det uavkortet gravferdsstønad på inntil kr 26.999 (sats pr.01-01-23).

Vi er behjelpelige med søknaden.