Praktisk informasjon

Det første dere blir bedt om er å kontakte et begravelsesbyrå. Når dere tar kontakt avtaler vi en samtale med dere som nærmeste pårørende.
For å forberede pårørende på en slik samtale, har vi laget en liste over ting det kan vær lurt å tenke gjennom i forkant.
Er det ønske om en begravelse eller kremasjon?
Ønsker pårørende å ha en syning eller andakt med eller uten prest, i forkant av seremonien?
Hva skal stå i en dødsannonse?
Hvilke salmer og musikk ønskes det. Eventuelt solist?
Men alle disse valgene dere må ta, hjelper vi dere med under samtalen.
Videre hjelper vi med det som trengs, vi henter og steller avdøde, og ordner med alt det praktiske.