Askespredning

I noen tilfeller er det ønske om å spre asken. Dette må søkes statsforvalteren i fylket. Hvis det blir innvilget askespredning, vil den som skal sørge for avdødes gravferd få tillatelse til å spre asken for vinden eller til sjøs. Man kan enten søke om dette selv før en dør eller de etterlatte kan søke etter en person er død. Ved askespredning kan man ikke opprette gravminne.

Søknad om askespredning etter min død
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-vestland/folk-og-samfunn/soknadsskjema-oskespreiing—soker-sjolv—nynorsk.pdf
https://www.statsforvalteren.no/vestland/
Søknad om askespredning for pårørende
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/aef528258903490b94f0307a682f7548/soknad-om-oskespreiing-fra-parorande.pdf

https://www.statsforvalteren.no/vestland