Gravferd – begravelse eller bisettelse

Vi har to typer gravferder, begravelse og bisettelse. Ved begravelse avslutter seremonien med at kisten senkes i jorden, og ved bisettelse blir kisten fraktet til Møllendal Krematorium i Bergen for kremasjon. Da vil det foregå en urnenedsettelse i etterkant som pårørende selv kan velge å delta på.

Etter gravferdsloven skal gravferden finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Noen ganger har avdøde selv uttrykt ønske om begravelse eller kremasjon, hvis ikke er det opp til de etterlatte å bestemme dette.