Dødsannonse

Dødsannonse er en fin måte og formidle en persons bortgang på, samt informere om tid og sted for seremonien. I noen tilfeller der seremonien ønskes forbigått i stillhet, vil annonsen komme i ettertid. Vi er behjelpelige med utforming og oppsett av dødsannonsen, og sender den til avisen uten ekstra kostnader.

Dødsannonsen vil også bli tilgjengelig på våre minnesider, der kan man også bestille blomster direkte via annonsen.

Prisene på annonsene varierer fra avis til avis, her er ingen påslag, prisen dere betaler er prisen avisen fakturerer oss.

I samtalen med oss er vi behjelpelig med utforming av annonsen, men det kan være lurt å ha gjort seg noen tanker om det på forhånd.