Arv og skifte

Ved dødsfall, bør den som skal være ansvarlig for gravferden snarest ta kontakt med et begravelsesbyrå. Legen vil skrive ut dødsattest og sende til det offentlige, samtidig som vi som byrå sender dødsmelding til tingretten.

Når tingretten har registrert dødsfallet hos seg (det kan ta ca 2-3 uker) vil saksbehandleren din sende deg informasjon på epost eller brev.
I brevet vil det bli opplyst navn og kontaktinformasjon til din veileder. Det vil også stå informasjon om hva du må gjøre videre vedr. skifteattest. Lurer du på noe, kontakter du din veileder mellom kl.12-14.

Dersom du ikke har fått brev eller epost innen 3 uker etter dødsfallet, bes du om å kontakte tingretten. På Bergen tingrett sin hjemmeside vil dere finne mer utfyllende informasjon om prosessen dere nå er i.

https://www.domstol.no/no/dodsfall-arv-og-skifte/

bergen.tingrett@domstol.no

Tlf.: 55 69 97 00