Henta ut frå heftet «Når en av våre nærmeste dør» Helsedirektoratet.

Barn som sørger

Barn sørger også, selv om de ikke alltid utrykker det så klart. Oppmerksomheten rettes ofte bare mot voksne som er i sorg. Dette kan skyldes at voksne blir så overveldet av egne reaksjoner at de ikke har overskudd til å hjelpe andre. Mange ønsker også å beskytte barn ved ikke å snakke om døden og tapet, dessverre med det resultat at barn blir overlatt til sine egne angstfylte fantasier.

Enkelte tror også at barn ikke er modne nok til å oppfatte det som har hendt, eller at det ikke har gjort noe dypt inntrykk på dem. Dette er ikke riktig. Det er viktig at også barn får snakke om sine tanker og følelser, og at de inkluderes i sorgen. De fleste barn reagerer negativt på å bli holdt utenfor, for eksempel ved gravferden. Mange barn ønsker å benytte tegninger i sin bearbeidelse av sorgen.

Dersom yngre barn ønsker å se den døde, bør de voksne vurdere å la dem få lov. Barna bør ikke utelukkes fra sorgen.