Å tenke på ved et dødsfall

Det første dere blir bedt om er å kontakte et begravelsesbyrå. Videre hjelper vi med det som trengs.
Etter dere har tatt kontakt avtaler vi en samtale med dere som nærmeste pårørende.

For å forberede pårørende på en slik samtale, har vi laget en liste over ting det kan vær lurt å tenke gjennom i forkant.

  • Er det ønske om en begravelse eller kremasjon?
  • Ønsker pårørende å ha en syning eller andakt med prest, i forkant av seremonien?
  • Hva kan stå i en dødsannonse?
  • Hvilke salmer og musikk ønskes det. Eventuelt solist?

Men alle disse valgene dere må ta, hjelper vi dere med under samtalen.